Amacımız

Amacımız ve Çalışma Konularımız

Amacımız ve Çalışma Konularımız

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal, sosyal v.b. yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşa...